+421 902 676 291 loziska.elm@gmail.com

Čistenie v rámci údržby - silné znečistenie

Priemyselné čističe:

V každej fáze spracovania musia byť kovové časti bez olejov a nečistôt. Spoločnosť Henkel so svojimi dlhoročnými skúsenosťami s povrchovou chémiou ponúka vysoko účinné čističe pre všetky procesy. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifikácie pre každú fázu, aplikačnú metódu, prostredie, teplotu alebo materiál, pričom rešpektujú normy týkajúce sa životného prostredia. Vysoko kvalitné a účinné produkty spoločnosti Henkel značne zvyšujú kvalitu výroby a pomáhajú znižovať prevádzkové náklady.

Kľúčové oblasti:

Tvárnenie kovov, výroba papiera a celulózy, výroba ocele, automobilový priemysel, výroba automobilov a vozidiel, výroba zariadení, veterné elektrárne, železničná doprava, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výroba zbraní, elektrických a medicínskych zariadení.

Kľúčové aplikácie:

Medzioperačné a konečné neutrálne odmasťovanie a ochrana proti korózii, vode a olejom, vysokovýkonné odmasťovanie pred povrchovou úpravou a aplikáciou náteru, odstraňovanie náterov a laku, odvápňovanie a morenie.
Produkty

Showing all 10 results