Ložisko 686 Ezo 6x13x3,5


Dynamická únosnosť: 1,10 kN
Statická únosnosť: 0,44 kN
Frekvencia otáčania:
 - mazanie tukom - m-1
 - mazanie olejom 57 000 m-1
* informácie sú z katalógu Koyo
2Z – plechové krytie ložiska z oboch strán

Call Now Button