Ložisko 692 Ezo 2x6x2,3


Dynamická únosnosť: 0,33 kN
Statická únosnosť: 0,10 kN
Frekvencia otáčania:
 - mazanie tukom - m-1
 - mazanie olejom 100 000 m-1
* informácie sú z katalógu Koyo

Call Now Button