Ložisko 682 Ezo 2x5x1,5


Dynamická únosnosť: 0,17 kN
Statická únosnosť: 0,05 kN
Frekvencia otáčania:
 - mazanie tukom - m-1
 - mazanie olejom 110 000 m-1
* informácie sú z katalógu Koyo

Call Now Button